AltaConsult richt zich met name op medische rapportages op het gebied van (vermeende) psychiatrische aandoeningen. Dit conform de beroepseisen en wettelijke richtlijnen.

Voorbeelden:

– rapportages (ook herkeuringen) voor het CBR in het kader van
– de Vorderingenprocedure tevens herkeuringen
– de Eigen Verklaringprocedure (EV) tevens herkeuringen
– rapportages voor rechtbanken in het kader van
– strafrechtelijke procedures
– civielrechtelijke procedures
– bestuursrechtelijke procedures
– medisch-tuchtrechtelijke procedures
– contra-expertises in bovengenoemd kader