AltaConsult richt zich met name op medische rapportages voor het CBR.

Dit conform de beroeps- en wettelijke richtlijnen.

Gehanteerd worden de tarieven zoals jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Tarieven worden tevoren inzichtelijk gemaakt aan de hand van de daarvoor geldende codes van de Nza.